Skip to main content

Vi udarbejder regnskab og årsregnskab  i regnskabsklasse A og B virksomheder. Klasse A som omfatter skatteregnskaber for personligt erhvervsdrivende, samt klasse B virksomheder, som er selskaber.